Odgovoran za uređivanje i sadržaj

AM PROJEKTI I TRGOVINA d.o.o. za projektiranje i nadzor
Augusta Hercega-Brke 2
49000 Krapina
Hrvatska

091 3495 080
info@ampt.hr

Pravni oblik: AM PROJEKTI I TRGOVINA d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću osnovano u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima na Trgovačkom sudu u Zagrebu
MBS: 081010394
OIB: 63558817238

IBAN HR9023400091110773642 kod PBZ banke.

Temeljni kapital 20.000 kn je uplaćen u cijelosti.
Osobe ovlaštene za zastupanje
Ante Martinolić, prokurist
Nataša Kovač, direktor

Izjava o odricanju od odgovornosti

AM PROJEKTI I TRGOVINA d.o.o. s velikom pozornošću stvara sadržaje na ovim internetskim stranicama te se brine za njihovu redovitu aktualizaciju. Podaci na internetskim stranicama služe samo kao neobvezno sredstvo općenitog informiranja i ne mogu poslužiti kao zamjena za iscrpno individualno savjetovanje prilikom odluke o suradnji.

AM PROJEKTI I TRGOVINA d.o.o. ne preuzima odgovornost za aktualnost, ispravnost, točnost i potpunost informacija na ovim stranicama, kao ni za njihovu stalnu nesmetanu dostupnost.

Kad upućuje na internetske stranice trećih osoba (poveznice), AM PROJEKTI I TRGOVINA d.o.o. ne preuzima odgovornost za sadržaje povezanih stranica. Klikom na poveznicu napuštate informativnu ponudu društva AM PROJEKTI I TRGOVINA d.o.o. Za ponudu trećih osoba mogu vrijediti drugačija pravila, osobito što se tiče zaštite podataka.